Historie


Eskadrille 730 blev oprettet d. 1. januar 1954 på Flyvestation Karup, efter et direktiv fra Forsvarsministeriet fra det foregående år. Eskadrillen udnyttede tiden effektivt, og i september 1954 var den blevet udstyret med de nyanskaffede F-84G Thunderjet og flyttede til Skrydstrup i Sønderjylland.

Eskadrillen vænnede sig hurtigt til de nye omgivelser, og bortset fra en kort periode i Karup fra '59 til '61, har den været en velintegreret del af lokalsamfundet lige siden. Det berømte kaldenavn "BIRDSONG" er en direkte oversættelse af det lige så berømte lokale øl-mærke "Fuglsang", der bliver brygget i Haderslev.

Begyndelsen med Thunderjet var en periode med både godt og ondt. Perioden lagde grunden til mange stolte traditioner, der stadig holdes i hævd - så som den årlige "andefest". Men det var også en tid hvor erfaring i luften havde sin pris. Eskadrillen led under tabet af 10 fly samt et antal menneskeliv i årene indtil 1961.
I sommeren 1961 blev eskadrillen udstyret med F-100 Super Sabre. Et fly som skulle komme til at tjene eskaldrille 730 i over 20 år.

Super Sabre årene
Eskadrille 730 modtog de første F-100 fly i juni 1961, mens den stadig var i Karup, og kort efter flyttede den tilbage til Skrydstrup. Eskadrille 730 var den første eskadrille på Flyvestation Skrydstrup, der skulle flyve F-100, hvilket man nød at gøre opmærksom på overfor de andre eskadriller, som var udstyret med knapt så moderne fly. De første par år gik med at opbygge og forbedre eskadrillens operative evne, en evne der blev udvidet af forskellige opdateringer af F-100 flyene i 1965-67. Disse opdateringer betød bl.a. tilføjelsen af et nyt doppler-baseret navigations-system og et nyt sigte-display, og eskadrillen begyndte at udmærke sig ved konkurrencer i præcisionsbombning, som f.eks. NATO øvelsen "Bull's Eye".
I starten af 1970'erne skete der nedskæringer i Flyvevåbenet, og oliekrisen resulterede i en reduktion af den mængde brændstof der var afsat til træningsflyvning. Oven i disse problemer kom så en række ulykker i midten af 70'erne, og i 1977 blev hele F-100 flåden grounded i 4 1/2 måned, mens man undersøgte årsagerne til tabene og ledte efter mulige løsninger. Årsagen til problemerne viste sig at være fejl begået mens J-57 motorerne havde været til hovedeftersyn i udlandet. Flere modifikationer blev sat i værk, bl.a. en ny efterbrænder, som både øgede flyets ydeevne og reducerede antallet af motorfejl.

På trods af forbedringerne af Super Sabren's motor stod det sidst i 70'erne klart, at F-100's dage var ved at være talte. Beslutningen om købet af F-16 var på det tidspunkt taget. Eskadrille 730 fik sine sidste F-100 i 1980 og blev således den sidste enhed i det danske flyvevåben, som fløj i den type. F-100 æraen blev den tid hvor Eskadrille 730 og Flyvevåbenet som helhed blev fuldt udviklet til en moderne kampklar enhed, og flyet bliver da også husket med hengivenhed af de to generationer af piloter, der fløj det.
Eskadrille 730 og F-16
Siden 1981 har eskadrille 730 fløjet F-16 i A og B modellerne. Det nye fly betød også en ny rolle for eskadrillen, eftersom F-16 var beregnet til at klare både luftforsvar og luft-til-jord angreb. Dette betød omfattende ændringer i stort set alt lige fra eskadrillens arbejdsmønster til dens slagsang. Atten måneder efter udskiftningen af fly-typen blev 730 erklæret oprationsklar til NATO. Senere samme år blev det danske Afvisnings-beredskab delt mellem Aalborg og Skrydstrup. Dette er fortsat lige siden. To F-16 står på standby, klar til gå i luften i løbet af ganske kort tid (typisk indenfor 10 min.) 365 dage om året, 24 timer i døgnet. På Skrydstrup deler eskadrille 730 denne opgave med den anden Skrydstrup-baserede eskadrille.

I 1984 deltog eskadrille 730 for første gang i øvelsen Red Flag i Nevada i USA. Dette betød bl.a. at 4 danske F-16 for første gang skulle deployeres til den anden side af Atlanten. Øvelsen har siden da været en jævnlig tilbagevendende begivenhed, senest i 2007. Red Flag øvelsen fokuserer på store missioner med mange fly. I 2010 deltog 730 Fighter Squadron i Green Flag øvelsen. Øvelsen fokuserer på at træne effektiv luftstøtte med få fly til store landstyrker. På Green Flag øvelsen i 2010 deltog få fly (ca. 30 mod godt 100 på en Red Flag øvelse), men der var til gengæld godt 5.000 soldater på jorden. Begge ”Flag”-øvelser flyves fra Nellis Air Force Base i udkanten af Las Vegas. Udover det udbytte, som det har givet det mandskab, der direkte deltager, har det også givet 730 og Flyvevåbenet erfaring med deployering i større skala. Denne erfaring blev yderligere forøget med indførelsen af lufttankningstræning for alle piloter i slut-90’erne. Der bruges primært amerikanske KC-135 og KC-10 lufttankere til træningen. Evnen til deployere en eskadrille hurtigt over store afstande blev vital et par år senere, da murens fald og en ny sikkerheds-politisk situation satte NATO i en helt ny rolle. Den nye rolle førte til oprettelsen af NATO's Immediate og Rapid Reaction Force (IRF og RRF).

Det danske bidrag til NATO's luft-reaktionsstyrker dengang, var en eskadrille F-16 fly. Eskadrille 730 blev pålagt denne opgave i januar 1996, og beviste evnen til at påtage sig den nye og krævende opgave ved at bestå en NATO Tactical Evaluation (TACEVAL) øvelse i marts måned samme år. Eskadrille 730 var således den første enhed i NATO's centrale region der bestod en IRF TACEVAL. 730 står, den dag i dag, stadig i forreste linje til, med dages varsel, at deployere hvor som helst i verden, som et svar mod en evt. trussel mod fred og sikkerhed.
Dette blev bevidst første gang i 1999 med deltagelsen I Operation “Allied Force” i Kosovo, igen i starten af dette årtusinde med deltagelsen i “Enduring Freedom” i Afghanistan fra 2002-2003 og sidst, men ikke mindst, missionerne i 2011 over Libyen med deltagelse i Operation “Odyssey Dawn” og “Unified Protector”.
Derudover har F-16, med eskadrille 730 deltagelse, været deployeret hele 4 gange til Litauen i forbindelse med “Baltic Air Policing” i 2004, 2009, 2011 og igen i 2012. I 2009 blev Air Policing opgaven endda gennemført samtidig i hele 5 nationer; Danmark, Estland, Letland, Litauen samt Island.

Starten af 2006 markerede på mange måder et skifte, idet alle danske F-16 fly blev samlet på Flyvestation Skrydstrup. Nye navne blev indført og en ny vision blev fremsat. Fighter Wing Skrydstrup skulle være ”NATO’s Foretrukne Fighter Wing” – selvsagt med 730 Fighter Squadron som rygraden. 730 i dag er på mange måder meget forskellig fra eskadrillen i 50'erne.
Erfaringsniveauet blandt piloterne er højere end nogensinde, idet få piloter har under 1000 timer på F-16. Selvom flyene er over 30 år gamle, så er de kontinuerligt blevet hard- og software opdaterede, så de kan medbringe de nyeste laser og GPS styrede præcisionsvåben.

Vilkårene ændrer sig konstant, men 730 ånden lever; den umiskendelige eskadrille-ånd og professionalisme er og vil fortsat være kendetegnene.

VIS SUPERNE